Followers

Tuesday, October 27, 2009

MISI UTUSAN RASUL

Sejak daripada Adam as diutuskan Allah ke dunia , seterusnya disambung oleh para Anbia mursalin. Tujuan utama utusan Allah yang mulia, tak lain dan tak bukan membawa maksud yang sama iaitu mengenal Allah swt sebagai tuhan yang mentadbir alam ini dan Dialah sebenar-benar tuhan yang wajib disembah, tiada tuhan selainnya .

Keduanya, tugas para rasul tersebut ialah untuk memimpin dan menunjukkan cara-cara manusia dan jin mengabdikan diri kepada Alah mengikut lunas-lunas Agama yang sebenarnya . Lantas kerana tugasan tersebut para anbia dibekalkan dengan sifat terpuji yang semestinya ada pada mereka iaitu pertamanya para rasul mesti bersifat benar; keduanya para rasul mestilah seorang yang jujur, ketiganya para rasul mesti menyampaikan setiap hukum agama untuk umatnya, dan keempatnya para rasul hendaklah dari kalangan mereka yang bijaksana.

Para rasul juga mendapat jaminan Allah daripada melakukaan dosa ataupun dipanggil 'maksum'. Para rasul dilantik di kalangan manusia biasa, pilihan Alah. Mereka makan dan minum, beranak dan beristeri sebagaimana firman Allah dalam Al- Qurannul Karim

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد

Ertinya, Katakanlah hanya Aku ini manusia seperti kamu juga yang diwahyukan kepada ku hanyaSanya oleh tuhan kamu tuhan yang satu - al-kahfi 110

Sekalipun ayat di atas menerangkan Rasulullah saw itu sepeti manusia sebagaimana kita juga, namun demikian perlu kita fahami walaupun sama, ada beberapa perkara seperti keadaaan sifat atau fizikal nabi yang tidak serupa dengan manusia biasa. Ini kita namakan mukjizat.


Perkara luar biasa tersebut bertindak sebagai aset penting bagi Rasul alaihimussalam membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya.

Disamping itu juga, perkara yang di luar daripada logik aqal dan tidak ada pada manusia biasa seperti kita adalah untuk membezakan ketinggian dan kemulian mereka para anbia pilihan Allah, khususnya junjungan besar kita Nabi Muhammaad saw berbanding dengan kita manusia biasa .


Sabda Rasulullah saw di bawah ini menunjukkan Rasulullah saw tidaklah sama dengan manusia seperti kita ini. Pada keseluruhannya ada beberapa perkara menjadi khususi, yakni ketentuan bagi mereka sahaja.

انى لست كهيئتكم انى ابيت عند ربى ويطعمنى ويسقينى

Ertinya : Sesungguhnya Aku ini tiadalah seperti kejadian kamu. Sesungguhnya Aku bermalam di sisi tuhanku dan Aku diberi makan olehnya dan aku diberi minum oleh tuhanku.

Para Ulama Arifinbillah dalam mentafsirkan makna hadis ini mengatakan junjungan besar kita, Muhammad saw adalah manusia yang tidak seperti manusia, ianya diumpakan batu permata di antara batu biasa.

Allah swt mengutuskan para anbia ini mengandungi tiga misi penting yang perlu dilaksanakan oleh mereka. Secara umumnya, tugas mereka adalah untuk mengajar manusia mengenal Allah yang maha Esa dan memberi petunjuk kepada manusia tentang cara-cara beribadat kepadaNya .


Misi pertama yang perlu dilakukannya oleh manusia pilihan ini ialah تبليغ الحكم artinya menyampaikan hukum agama. Setiap perintah mahupun larangan yang berupa wahyu melalui perantaran Malaikat Jibril hendaklah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Sekalipun perkara tersebut amat perit dan sukar untuk disampaikan.


Di dalam hadis, baginda bersabda : قل الحق ولو كان مرا Ertinya, Katakan perkataan benar sekalipun pahit.


Termasuk di dalam erti misi تبليغ الحكم ialah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.


Begitu juga kerja-kerja dakwah, samaada secara perseorangan dan jemaah telah dipraktikkan oleh Rasululah saw. Dan secara tidak langsung menjadi garis panduan bagi kita sebagai umatnya untuk dilaksanakan dalam bentuk baru, sesuai dengan peredaran zaman seperti, ceramah, kuliah, usrah, melalui saluran media cetak, mahupun elektronik, buku-buku, sebaran melalui internet dan sebagainya .

Firman Allah Taala ini adalah dalil menunjukkan misi utusan baginda sebagai Rasul telah dilaksanakan.


ابلغكم رسالات ربى وانا لكم ناصح امين

Ertinya: Aku menyampaikan kepada kamu risalah-risalah Tuhan ku dan aku penasihat yang amanah bagi kamu- al-a'raf-68


Dan firmanNya lagi, يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك

Ertinya; Wahai Rasul, sampaikanlah hukum yang disampaikan kepada engkau daripada Tuhan engkau -

al- Maidah, 67

Misi kedua yang perlu dilakukan oleh junjungan besar kita Rasulullah saw ialah تنجيز الحكم artinya melaksanakan secara praktikal hukum yang telah disampaikan oleh Rasululah saw. Dengan hanya menyampaikan tanpa ada usaha atau ikhtiar untuk melaksanakan, sudah tentu misi Rasululah tidak lengkap.


Jika kita kembali merenung dan mengambil sirah sebagai pengajaran, sudah tentu terserlah bagaimana tindakan Kafir Quraish dalam menggagalkan misi Rasulullah dengan memujuk dan cuba merasuah Rasululah dengan harta, pangkat dan kemasyhuran, asalkan Rasululah saw meninggalkan tugasnya sebagai rasul.


Begitu juga rentetan peristiwa hijrah Rasululah saw ke Madinah, memberi gambaran kepada kita untuk memenuhi tuntutan agama dalam melaksanakan hukum, memerlukan kekuatan sokongan masyarakat . Sebagai mana kita lihat, golongan Ansar dari Madinah telah mengikat janji setia kepada Rasululah saw untuk bersama- sama baginda mengharung kepayahan dalam melaksanakan tuntutan Agama seperti mendirikan sebuah Negara Islam dan melaksanakan tuntutan Hukum Islam yang sebelumnya gagal dilaksanakan di Mekah.


Dengan adanya perlaksanaan secara menyeluruh bermula daripada ibadat , perkahwinan, perniagaan, dan qisas serta hudud barulah lengkap dan terbukti Agama Islam, adalah agama yang syumul, berbanding agama yang lain. Ia sekali gus menjadi 'role model' atau contoh terbaik kepada generasi sesudahnya agar mengikut cara yang dilakukan oleh Rasululah saw dalam usaha menegakkan kalimatullah di bumi dan mencari keredhaan Allah swt.


Misi ketiga Rasulullah saw sebagai utusan Rabbul alamin ialah تزكية النفوس

Ertinya, membersihkan diri daripada sifat yang mazmumah yang kita namakan juga sebagai membina akhlak yang mulia.


Sesuai dengan firman Allah swt, di dalam Al-quran وانك لعلى خلق عظيم

Ertinya, Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia.


Dengan budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia oleh penganutnya, keindahan Islam akan terserlah dan diterima oleh masyarakat bukan Islam bahawa Islam bukanlah Agama yang menganjurkan kekerasan. Islam juga bukanlah Agama yang suka kepada permusuhaan, saling laknat melaknati dan bersikap kasar terhadap saudara seagamanya.


firman Allah taala وان كنت فظا غليغ القلب لانفضوا من حولك

Ertinya; Jika engkau menunjukkan sikap kasar lagi keras hati terhadap mereka, nescaya mereka lari daripada engkau.

Dan sabda Rassulullah saw وانى لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة- رواه مسلم

Ertinya; Sesungguhnya aku tidak diutuskan untuk melaknat. Hanya satunya diutuskan aku untuk memberi rahmat. -riwayat muslim

Tiga kombinasi tersebut iaitu تبليغ الحكم , تنجيز الحكم , dan تزكية النفوس dapat dilaksanakan bermula dengan individu, seterusnya masyarakat dan negara. Maka akan lahirlah umat yang aman damai dan mendapat kebahagian dunia dan akhirat.

Tidak sebagaimana berlaku hari ini apabila masyarakat lari daripada petunjuk Ilahi. Maka, akan mengundang keadaan tidak tenteram dengan kadar jenayah dan keruntuhan akhlak muda – mudi yang semakin parah, akibat jiwa mereka yang lompang atau kosong daripada roh Islam. Jiwa mereka hanya diisi dengan hiburan terlarang dan dunia semata- mata. Keadaaan masih belum terlambat jika sekiranya masyarakat memilih kombinasi tiga unsur tersebut, nescaya mereka akan selamat dunia dan akhirat, InsyaAllah..


Monday, October 19, 2009

Kelebihan Khatam Al-Quran

Gambar sekadar hiasan..

Al-Quran adalah kalamullah yang sebaiknya kita jadikan wirid harian. Jika para sahabat dapat mengkhatamkannya tiga hari sekali dan ada yang sehari sekali, malahan Saiyidina Osman dapat menghabiskan kalamullah itu hanya dalam solat tahajudnya sahaja. Allaahuakbar !!


Cubalah tanya diri kita, berapa kalikah kita telah mengkhatamkan al – Quran di sepanjang usia kita sekarang? Hadis-hadis nabi banyak menerangkan kelebihan khatam al-Quran. Diantaranya ialah, turunnya rahmat Allah dan para malaikat juga bersama berdoa pada sesiapa yang selesai membaca al-Quran lantas berdoa kehadrat Allah. Kesimpulannya, doa kita adalah lebih mudah diperkenankan Allah kerana kita berada di dua keadan yang amat berharga iaitu rahmat Allah dan doa para malaikat.


Sebagaimana Hadis Riwayat Ad-Dalimi yang maksudnya :

Barang siapa membaca Al-Quran kemudian berdoa sesudahnya (khatam), nescaya turut serta mengucap aminkan doanya oleh para 4000 malaikat .


Di bawah ini antara makna doa yang selalu dibaca sesudah kita menghatamkan al- Qurannulkarim iaitu, mudah-mudahan ianya menjadi teman dan cahaya di alam barzakh nanti dan sesiapa yang membacanya akan dipermudahkan dan diterangi alam kuburnya dengan mendapat rahmat Ilahi. Nescaya mudah dan selamatlah alam akhiratnya nanti, Insyaallah..


Terdapat satu hadis Rasulullah saw, iaitu baginda telah bersabda mahfumnya, Sesiapa yang mempunyai anak yang membaca al- quran dan mengkhatamnya, nescaya Allah akan memakaikan kedua ibu bapanya dengan tanjak di akhirat nanti... Amin, Yarabbal 'alamin..

Tuesday, October 13, 2009

Sekadar Renungan

I. Jalan mendekati Allah

1. Taqwa kepada Allah zahir dan batin
2. Mengikut sunnah Nabi Muhammad saw
3. Kamu lupakan makhluk ketika menghadap Allah (beribadah) dan kamu
tidak melupakan Allah ketika menghadap makhluk.
4. Redha dengan kurniaan Allah, sedikit ataupun banyak
5. Kembali kepada Allah pada masa suka atau duka

II. Allah kasih kepada :

1. Orang yang banyak / selalu beristighfar
2. Orang yang banyak / selalu berzikir kepada Allah (al-hadis)

III. Siapa yang selamat masuk ke syurga ?

1. Orang yang selalu suka menyebarkan Islam
2. Orang yang selalu suka menjamu (memberi) makan kepada orang lain
3. Orang yang suka berhubung silaturrahim
4. Orang yang selalu sembahyang sunat tahajud di tengah malam,
sedang manusia lain sedang nyenyak tidur (al-hadis)

IV. Syurga rindu kepada 4 orang mukmin :

1. Orang yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan baik
2. Orang yang selalu membaca al-Quran
3. Orang yang selalu memberi makan ( menjamu makan) kepada orang lain
4. Orang yang sentiasa dalam berzikir kepada Allah (Zikrullah). ( al-hadis)

V. Sabda Rasulullah saw,

1. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, dia akan diberi makan di hari Qiamat di Padang Mahsyar, ketika tidak ada makanan yang akan dimakan dan ketika terlalu lapar.

2. Sesiapa yang memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang / tiada berpakaian, maka Allah akan beri pakaian kepadanya di Padang Mahsyar ketika mana tiada seorang pun yang berpakaian.

3. Sesiapa yang memimpin orang buta dengan tangan kirinya, maka dia akan dipimpin oleh orang buta dengan tangan kanannya di hari Qiamat, di Padang Mahsyar (Maksud al-hadis)

Monday, October 5, 2009

Orang Yang Bedoa, Tetapi Tidak DiMakbulkan AllahBerdasarkan riwayat Syaqiq Al-Bakry berkata :
Adalah Ibrahim bin Adlam r.a berjalan di Pasar Basrah, maka dia dikerumuni oleh orang ramai dan mereka semua bertanya kepadanya : " Hai Abu Ishaq, Allah Taala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran yang bermaksud : " Mintalah kamu sekelian kepadaKu, nescaya Aku akan kabulkan/perkenankan." Dan kami sekelian telah berdoa / minta sejak satu tahun, tetapi masih belum di makbulkan / diberi oleh Allah."

Berkata Ibrahim bin Adlam/Abu Ishaq : " Hai ahli Basrah, hati kamu sekelian telah mati / tertutup oleh 10 perkara. Bagaimana doa kamu boleh diterima oleh Allah ?

10 perkara tersebut iaitu :

1. Kamu sekelian telah mengetahui adanya Allah Taala, tetapi kamu belum tunaikan hak-hakNya.

2. Kamu sekelian telah membaca Al-Quran, tetapi kamu belum melaksanakan isinya.

3. Kamu telah mengakui syaitan sebagai musuh, akan tetapi kamu masih mentaatinya dan menyetujui ajakannya.

4. Kamu sekelian, mengatakan bahawa kamu termasuk ummat Nabi Muhammad saw, tetapi kamu tidak mengerjakan sunnah-sunnahnya.

5. Kamu mendakwakan diri akan masuk syurga, akan tetapi kamu tidak mengerjakan apa-apa untuk kepentingan syurga.

6. Kamu mendakwa diri selamat dari neraka, tetapi yang nyatanya kamu melemparkan diri ke dalamnya.

7. Kamu telah mengatakan bahawa mati itu perkara yang benar/pasti, tetapi kamu tidak bersiap-siap untuk mati itu.

8. Kamu sekelian sibuk meneliti aib atau cela teman-temanmu, akan tetapi kamu tidak melihat keaiban diri kamu sendiri.

9. Kamu sekelian telah makan dan merasakan nikmat Tuhanmu, tetapi kamu belum mahu bersyukur/berterima kasih kepadaNya.

10. Kamu sekelian telah menguburkan mayat-mayat saudara kamu, tetapi kamu tidak mengambil tamsil/ibarat contoh daripada mereka yang mati dahulu.

Demikianlah 10 ciri-ciri orang yang tidak Allah perkenankan doanya. Adakah kita seperti orang-orang Basrah tersebut yang ditutup hatinya oleh Allah dan tidak diterima doa setelah setahun memohon kepada Allah... Nauzubillah..