Followers

Saturday, May 30, 2009

PERTIMBANGAN KEHIDUPAN MANUSIA MENURUT SYARAK

Allah swt mencipta manusia pertamanya diatas dasar ubudiah artinya sifat kehambaan dan tujuan Allah mencipta makhluk yang bergelar manusia dinyatakan didalam Alquran – karim dengan firmannya
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون -الذاريات 56

Artinya;
Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepada ku – Azzariyat 56

Mengikut tafsiran Ibnu Jarih maknanya ialah, manusia perlu mengenal siapa yang menjadikan dia, iaitu tuhan sekelian alam ini. Kemudian barulah ia perlu melakukan ibadat kepada penciptanya iaitu Allah swt.

Perkara utama sebelum kita melakukan ibadat kepada Allah ialah mengenal sifat-sifat Allah dan perbuatannya.

Keduanya, Allah mencipta manusia dan seluruh alam semesta ini bukanlah dengan tujuan bermain-main sahaja atau sia-sia . Segalanya ada hikmah disisi Allah samaada hikmah tersebut yang dapat dilihat oleh pancaindera kita atau pun yang tersembunyi, hanya Allah sahaja yang mengetahuinya firman Allah swt

ربنا ما خلقت هاذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

Artinya:
Wahai tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan segala sesuatu ini dengan sia- sia. Maha suci engkau peliharalah kami daripada azab siksa api neraka.

Oleh kerana tujuan manusia dicipta dan dilahirkan ke dunia adalah untuk mengenal Allah dan melakukan amal ibadat kepadanya. Justeru itu manusia perlukan tunjuk ajar serta dustur atau undang- undang untuk memimpin manusia mengenal Allah dan cara atau kaedah yang mana dengannya manusia dapat menjalani kehidupan seharian di bawah keredhaan Allah swt . Lantas kerana itulah diperturunkan Rasul- rasulnya untuk memimpin dan menunjuk ajar manusia. Dan tunjuk ajar daripada rasul dengan berpandukan wahyu Ilahi itulah dinamakan hukum syarak.

Hukum Syarak ialah hukum dan peraturan daripada Allah untuk membimbing manusia mengenal penciptanya dan cara bagaimana untuk melakukan ibadat dan apakah perkara yang menjadi larangannya.

firman Allah swt,

شرع لكم من الدين ما وصى كم به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهبم وموسى

وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه-الشورى 13

Artinya:
Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu dan apa yang telah kami wasiatkan bagi Ibrahim , Musa dan Isa, iaitu tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah. Assyura- ayat13.

Maka sesuai dengan tujuan hukum syarak diturunkan untuk menjamin kebahagian kehidupan manusia di dunia mahupun akhirat. Adalah baik jika kita mengetahui fungsi hukum syarak yang mengandungi tiga perkara pokok :-

Pertamanya ialah dinamakan Dharuriyyat:-

Perkara dharuriy ialah perkara
keutamaan atau pokok dalam kehidupan seorang hamba. Ianya perlulah diberi keutamaan untuk dilaksanakan termasuklah perkara dharuriy ini seperti mengenal Allah, dan cara beribadat kepadanya juga tersemasuk didalamnya perkara yang menjadi asas keperluan kehidupan seorang manusia seperti makan, minum dan tempat tinggal.

Tidak ketinggalan juga ialah
lima prinsip hukum syarak yang menjadi kemestian bagi seseorang memeliharanya.

Prinsip tersebut ialah,
memelihara agama , memelihara jiwa, memelihara keturunan, akal dan harta benda.

Keduanya ialah Perkara Hajiyat

Ertinya,
keperluan seseorang. Tanpanya, kehidupan seseorang menjadi amat sukar. Ini termasuklah hubungan manusia sesama manusia, iaitu alat perhubungan samada yang berbentuk elektronik atau pun perhubungan manusia yang berbentuk jentera seperti kereta, motor dan sebagainya . Keperluan seseorang hamba berubah mengikut keadaaan zaman dan tempat. Jika di zaman dahulu, kereta, motor tidaklah penting sangat tetapi sekarang keadaan sebaliknya. Begitu juga telefon telah menjadi kemestian bagi seseorang.

Rasulullah telah pun meletakkan asas kebahagiaan seseorang dengan sabdanya:-

اربع من السعادة المراة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنى
واربع من الشقاء الجار السؤ والمراة السؤ والمركب السؤ والمسكن الضيق- رواه اابن حبان

Artinya;
Empat perkara asas yang menjadi kebahagian seseorang iaitu pertamanya ialah isteri yang solehah, keduanya tempat kediaman yang selesa, ketiganya jiran yang baik dan keempatnya ialah kenderaan yang baik . Dan empat perkala pula yang menyusahkan kehidupan seseorang ialah jiran yang jahat , isteri yang jahat , kenderaan yang meragam , dan rumah yang tidak selesa. Hadis Riwayat Ibnu Hibban

Perkara ketiga dinamakan Tahsiniyyat.

Arti tahsiniyyat ialah
pelengkap atau memperelokkan .
Islam menganjurkan umatnya melakukan sesuatu pekerjaan samaada ibadat kita dengan Allah atau pun hubungan kita sesama manusia dengan
sebaik mungkin. Dalam pekerjaan kita seharian contohnya, kita digalakkan mempertingkatkan kemahiran dan kesungguhan. Dengan itu, produktiviti akan bertambah dan kehidupan kita semakin baik.
Sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadisnya yang bermaksud,
Sesunguhnya Allah swt kasih kepada seorang hamba apabila ia melakukan sesuatu pekerjaan dilakukannya dengan sebaik mungkin .

Inilah tiga asas yang merupakan fungsi bagi hukum syarak. Jika kita dapat melaksanakan ketiga- tiga fungsi ini dengan baik InsyaAllah kehidupan kita di Dunia dan Akhirat akan bahagia. Memadailah dangan ketiga-tiga syarat tersebut dan cuba elakkan daripada berlebih-lebihan atau pembaziran.

Kita semua amat arif , sesunguhnya
pembaziran adalah sesuatu yang ditegah dalam agama. Dan kita juga sudah selalu mendengar ayat al-quran yang dibaca oleh para ustaz-ustaz tentang larangan membazir iaitu daripada firman Allah Taala dalam surah al-Israk : 26-27 yang berbunyi,

وءا ت ذاالقربى حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تبذيرا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين
وكان الشيطان لربه كفورا

Artinya :
Dan berikanlah kepada kaum keluargamu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing dan janganlah engkau membazir dengan pembaziran yang melampau . Sesunguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan sedangkan syaitan itu sangat kufur kepada tuhannya.

Ayat ini amat sesuai dengan suasana kenaikan harga minyak yang mendadak seterusnya berjangkit kepada barang keperluan harian maka berbagai saranan dan langkah-langkah untuk berjimat cermat diwawarkan. Hakikatnya, kesemua langkah –langkah tersebut untuk rakyat yang sememangnya telah lama hidup dibelenggu kemiskinan, seolah-olah anjuran supaya berjimat daripada ayat al-quran tersebut hanyalah sesuai untuk rakyat bawahan sahaja tidak kepada pemimpin dan golongan kaya raya.

Masakan tidak, sedang rakyat bergelut untuk hidup, para menteri dan pembesar negara bersenang-lenang dengan wang rakyat seperti jamuan negara, hiburan dan melancong keluar negara. Bersenang lenang bersama keluarga di luar negara sedangkan rakyat jelata terpaksa mengikat perut kelaparan atas nama jangan membazir. Makanan yang dijamu untuk majlis rasmi satu meja menyamai harganya dengan hidangan puluhan rakyat. Bawaan kapet dan persembahaan untuk menyambut para pembesar dan golongan raja-raja menyamai harga tiga buah rumah penduduk miskin. Adakah ini tidak dinamakan pembaziran ?

Kita menyorot kembali pemimpin berjiwa rakyat saidina Umar al-khatab semasa di zaman pemerintahannya, berlaku kemarau yang panjang mengakibatkan rakyat jelata kekurangan makanan dan barangan menjadi mahal. Ibnu Jarir al-thabaari meriwayatkan , Umar pada tahun itu tidak memakan lemak haiwan, susu dan daging hinggalah orang ramai dapat memakannya.
Diriwayatkan juga umar menghadiri satu jamuan rakyat. Disembelihkan unta lalu dicedukkan bagi beliau bahagian belakangnya dan hati unta tersebut lalu Umar berkata, oh alangkah buruknya aku sebagai pemimpin jika aku memakan bahagian yang baik sedangkan rakyat memakan bahagian yang tidak baik dari sisa makanan.

Ulama mujtahid terkenal Imam Nawawi yang hidup di zaman pemerintahan raja alMalik alZahir telah mengarahkan agar Imam Nawawi mengeluarkan fatwa kepada masyarakat umum
keharusan pemerintah mengambil harta rakyat dengan kekerasan atas jalan dharurat. Bagi memerangi tentera Tatar yang menceroboh wilayah negara Islam pada masa itu.
Namun Imam Nawawi dengan ketinggian ilmu yang ada padanya, serta keberanian
menentang saranan raja tersebut, dengan katanya aku dengar engkau memiliki seribu hamba lelaki, setiap mereka memiliki tali pinggang daripada emas dan engkau memiliki dua ratus hamba perempuan, setiap seorangnya memiliki seberkas perhiasan daripada emas dan jika engkau belanjakan emas yang ada pada hamba-hamba mu itu dan engkau pakaikan mereka tali pingang daripada kain serta hamba-hamba perempuan mu hanya memakai baju tanpa perhiasaan dan juga baitul mal telah kering daripada simpanan, disaat itu barulah hukumnya boleh mengambil harta rakyat dengan kekerasan dan ketahuilah sesungguhnya yang menolong jihad dan lainnya ialah penyerahan diri kepada Allah dan mengikut jalan para nabinya.

Maka fahamlah kita pengorbanan dan tanggung- jawab pemerintah dalam menghadapi situasi seperti sekarang . Seperti kata seorang tokoh politik barat, kuasailah Dunia dengan minyak dan kuasailah rakyat dengan makanan . Artinya, apabila rakyat berada dalam kesusahan barang naik menggila, kehidupan dicengkam kesusahan, maka itu salah satu tanda kejatuhan sesuatu pemerintahan. Wallahu a’lam…

Tuesday, May 26, 2009

4 Perkara Baik dan Yang Lebih Baik

Sebahagian ahli bijak pandai berkata, " Ada empat perkara yang nilainya baik, namun ada empat perkara lain yang nilainya jauh lebih baik lagi, iaitu seperti berikut" :-

1. Adanya rasa malu pada kaum lelaki adalah baik, namun yang lebih baik lagi, bila rasa malu itu ada pada kaum wanita..

2. Adil pada setiap orang itu baik, namun rasa keadilan yang dimiliki oleh pemerintah itu, jauh lebih baik..

3. Taubatnya seorang tua itu baik, namun yang lebih baik lagi, taubat daripada kaum yang muda.

4. Bermurah hatinya kaum yang kaya itu baik, namun yang lebih baik lagi adalah bermurah hati kaum fakir miskin..

Sunday, May 24, 2009

Thursday, May 21, 2009

Celaka dan Bahagia

Muhammad Ibnu Dauri berkata :

Iblis itu celaka kerana 4 perkara , iaitu :

1. Tidak pernah mengakui dosa yang dilakukannya

2. Tidak pernah menyesal setelah melakukan perbuatan dosa

3. Tidak pernah punyai niat untuk bertaubat

4. Putus asa dari rahmat Allah

Sebaliknya, Nabi Adam a.s bahagia kerana 5 perkara iaitu ,

1. Mahu mengakui dosa yang pernah beliau buat

2. Menyesali dosa-dosanya

3. Mencela dirinya sendiri ( kerana melakukan sesuatu kesalahan )

4. Segera bertaubat ( setiap kali melakukan kesalahan )

5. Tidak putus asa dari rahmat Allah.

Wednesday, May 20, 2009

Nikmat Hidup

Hatim al-Ahsan mengatakan:

Ada 4 perkara yang hakikatnya hanya boleh diketahui oleh 4 golongan yang pernah merasakannya, iaitu ;-
1. Masa muda tidak terasa nikmatnya, kecuali bagi mereka yang sudah tua
2. Keselamatan tidak terasa nikmatnya kecuali oleh mereka yang terkena musibah
3. Kesihatan badan tidak terasa nikmatnya, kecuali oleh mereka yang sedang jatuh sakit
4. Hidup ini tidak terasa nikmatnya, kecuali oleh mereka yang sudah mati..

Hadis Pilihan

ما تركت نعدى فتنة هى اضر على الرجال من النساء

رواه مسلم

Tidak ada bencana(fitnah)sepeninggalanku yang lebih bahaya bagi lelaki daripada wanita .


ان الله يحب اذا عمل احدكم ان يتقنه.

Sesunguhnya Allah kasih apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan ia melakukannya dengan bersungguh-sungguh .


اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورغبتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعو الى دينكم .

ورواه ابو داود

.

Apabila kamu kasihkan jual beli dan kamu menjadi kan pekerjaan membajak dan kamu gemar bercucuk tanam dan kamu meninggalkan jihad nescaya Allah mengerasi ke atas kamu kehinaan tidak akan menghilang akan nya melainkan kamu kembali kepada agama kamu (JIHAD) .


اءتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكرحتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كلذى راى برايه فعليكم بنفسك ودع عنك العوام فان من وراءكم ايام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل خمسين رجلا يعملون مثل عمله

ابن ماجه

Berpesanlah dengan kebaikan dan tegahlah kemungkaran, sehingga apabila telah melihat oleh engkau akan kedekut yang diikuti dengan hawa nafsu yang dituruti dan dunia yang dikejar , dan seseorang merasa hairan dengan pendapatnya maka hendaklah seseorang kamu menjaga dirinya dan tinggalkan orang awam, maka sesungguhnya masa sesudah kamu adalah masa untuk sabar. Dan sabar pada ketika itu seperti memegang bara api bagi yang beramal seumpama 50 orang lelaki yang beramal seperti amalannya.

Riwayat ibnu majah dan tarmizi.


PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT ISLAMIslam adalah agama yang mengiktiraf fitrah kejadian manusia, kerana itulah di dalam beberapa perkara asas penetapan hukum Islam membenarkan penggunaan aqal fikiran yang berlandaskan dalil am daripada dua sumber Al- Quran dan Hadis yang dinamakan ijtihad.


Begitu juga adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan dalil-dalil am dan terhindar perkara tersebut daripada perkara-perkara yang dilarang oleh syarak adalah dibenarkan, yang kita namakan sebagai istilah feqah 'العادة محكمة'. Dan oleh kerana Islam mengiktiraf fitrah manusia lah lantaran itu, Islam mengiktiraf perkahwinan sebagai satu ibadah dan jalan menyalurkan naluri keinginan seks kepada tempat yang mendapat keredhaan Allah swt. Tidak sebagaimana agama kristian yang menilai perkahwinan sebagai sesuatu yang menjijikkan, kerana itulah paderi-paderi mereka tidak berkahwin. Lantaran itu berlakunya beberapa kes pencabulan dan rogol dikalangan paderi sendiri.


Rasulullah Menegaskan kepada umatnya dengan sabdanya لا رهبانيية فى الاسلام artinya, tiada diterima pengasingan ( iaitu tidak berkahwin dalam Islam ).


Apabila berkahwinnya seorang itu, syaitan menangis dukacita kerana tertutuplah satu peluang bagi syaitan untuk menggoda anak Adam supaya terjebak dengan maksiat. Rasulullah juga pernah bersabda maksudnya, apabila berkahwinnya seorang anak Adam, sempurnalah separuh daripada agamanya. Maka sempurnakanlah yang separuh lagi dengan Taqwa. Dan kerana itulah disyariatkan perkahwinan.


Perkahwinan mengandungi beberapa hikmah antaranya ialah :-

1) Perkahwinan memberi ketenangan hidup kasih sayang dan rahmat dari yang Maha Esa. Firman Allah swt dalam Al-Quranul Karim:

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذالك لاءايات لقوم يتفكرون- الروم 21

Maksudnya : Sebahagian daripada tanda- tanda kebesaran Allah bahawa ia menjadikan bagi diri kamu pasangan supaya kamu dapat hidup harmoni disampingnya dan allah menjadikan dengan sebabnya kasih sayang dan rahmat sesunguhnya pada demikian itu menjadi tanda bagi kaum yang berfikir


2) Memelihara kesuciaan diri . Dengan perkahwinan juga dapat menghindari daripada penyakit kelamin seperti Aids dan HIV. Sebagimana kita tahu, penyakit tersebut adalah hasil daripada perbuatan sumbang yang dilaknat Allah.

Selain itu, setiap satu titisan air daripada mandi janabah akan diberi pahala 10 hasanah dan menghapuskan sepuluh kejahatan.


3) Perkahwinan adalah salah satu tuntutan syarak. Barang siapa yang menentang konsep perkahwinan, ia dikira bukan daripada umat Nabi Muhammad saw.

النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى


4) Perkahwinan juga disyariatkan untuk menjaga keturunan. Dengan perkahwinan lahirnya zuriat yang sah disisi Allah seterusnya berkembang biak kepada anak , cucu dan seterusnya menjadi satu masyarakat. Anak yang dilahirkan dengan proses perkahwinan yang sah daripada darah daging ibu dan ayahnya yang sah, maka nasab anak tersebut boleh dihubungkan dengan bapanya dan seterusnya hukum pusaka dan mempusakai dapat dilaksanakan di antara anak dan ayahnya.

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi mu dari isteri- isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rezeki dari yang baik-baik - Annahli 72


5) Dengan perkahwinan juga, dapat menghubungkan kerjasama dan tangunggjawab di antara pasangan suami isteri dalam melayar bahtera kehidupan rumah tangga lebih- lebih lagi apabila mereka telah dikurniakan anak. Maka sikap bertanggungjawab dan bekerjasama sangat dituntut untuk melahirkan keluarga yang harmoni.


Allah Taala memberi ungkapan yang sangat simbolik untuk menggambarkaan hubungan yang rapat diantara suami dan isteri dengan firmannya,

هن لباس لكم وانتم لباس لهن

Ertinya, Para isteri menjadi pakaian bagi suami dan bagi suami menjadi pakaian bagi isteri - al- Baqarah 187


6) Mengeratkan hubungan silaturrahim sesama Islam dan menambahkan kekeluargaan di dalam Islam.

Apabila berkahwinnya seseorang anak Adam, maka jika sebelumnya dia hanya mempunyai seorang ibu dan seorang ayah sahaja, namun dengan berkahwin dia dapat dua ibu dan dua orang ayah. Dia juga dapat menambahkan saudara mara dari kalangan keluarga sebelah suami atau keluarga sebelah isteri. Ini secara tidak langsung mengeratkan lagi asas konsep persaudaraan di dalam Islam yang telah sedia wujud.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw, انما المؤمنون اخوة

Namun, kebahagian yang diimpikan terkadang hilang sekelip mata. Perkahwinan tidak bertahan lama dan penceraian pula menjadi pilihan. Ini menjadi suatu babak ngeri bagi kehidupan seorang insan. Dengan hadis Rasululah ini sudah cukup menggambarkan kepada kita, penceraian bukanlah perkara yang digalakkan dalam Islam.


Sabda rasululah saw ابغض الحلال الى الله االطلاق

Ertinya Perkara halal yang sangat dimarahi oleh Allah ialah talak ( cerai )


Statistik yang dikeluarkan oleh Jakim adalah sangat mengejutkan kita. Pada tahun 2007 sahaja sebanyak 20, 259 kes penceraian telah berlaku diseluruh Malaysia. Ini bererti, bagi tempoh sehari sahaja sebanyak 56 kes penceraian berbanding dengan perkahwinan sebanyak 359 perkahwinan yang dicatatkan.


Dikatakan antara sebab berlakunya perrceraian ialah pasangan yang tidak serasi , kecurangan pasangan, isteri yang tidak dapat menerima hakikat suami mahu berpoligami , kerenah dan campur tangan keluarga yang keterlaluan , masalah kesihatan pasangan termasuklah kesuburan , suami isteri bermain kayu tiga , masalah hutang banyak terutamanya yang melibatkan 'along', masaalah ekonomi , tekanan di tempat kerja, serta kurang didikan Agama dan lain-lain.


Malahan ada kes yang mana pasangan ini berkenalan dan bercinta selama tujuh tahun tetapi bercerai tidak sampai tujuh bulan setelah mereka melangsungkan perkahwinan. Apakah boleh diterima, alasan muda mudi sekarang berkenalan dan bercinta sakan untuk mengenali pasangan masing-masing dapat menjamin keutuhan institusi kekeluargaan ?


Al- quran ada menggariskan kaedah bagi pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga agar tidak membuat keputusan terburu nafsu yang akhirnya mengundang penderitaan terutamaanya anak- anak yang masih mentah meniti penghidupan. Firman Allah swt

وان خفتم شقاق بيينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا

Artinya : dan jika kamu khuatirkan ada persengketaan diantara keduanya , maka kirimlah seorang pendamai bagi pihak suami dan seorang pendamai juga bagi pihak isteri jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan pembaikan nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu yakni untuk berdamai . Sesunguhnya Alah swt amat mengetahui lagi maha mengenal - surah annisa ayat 35


Rentenan daripada penceraiaan kedua ibu bapa, ianya akan berjangkit kepada anak- anak. Oleh kerana kurang perhatian dan masalah kekeluargaan, ia akan menjadi salah satu penyebab bertambahnya gejala sosial khususnya para remaja yang tidak mendapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka yang telah bercerai berai.